SSS Sıkça sorulan sorular

AKUSTİK SONAR SİSTEMLER

Çift frekanslı akustik sonar gereklimimdir?

Çift frekanslı sonarlar okyanus ötesi seyir yapan gemiler için geliştirilmiş sistemler olup, derin sularda da sığ sularda da derinliklerin ölçülebilmesi amaçlanmıştır. Biri yüksek diğeri düşük frekans olmak üzere iki farklı frekans kullanılmasındaki amaç tamamen budur. Derin sularda hassasiyet çok önemli olmaması gerçeğinden hareket ile, derinlere ulaşabilen düşük frekans, liman, nehir veya kıyı bölgelerinde daha yüksek hassasiyet gerektiği için ise yüksek frekanslar kullanılır. Düşük frekansın sığ sularda hemen hemen hiç kullanılabilirliği yoktur. Olsa da beklenen hassasiyetinin çok ötesindedir ve IHO (International Hydrography Organzation / Uluslararası Hidrografi Örgütü) standardlarının altında yer alır ve hemen hemen hiç bir uygulamada kabul görmez.

Ayrıca düşük frekanslı cihazlar yüksek enerji tüketirler ve hem çok ağır hem de mobil değillerdir.

Sediment/çökel kalınlığı çift frekanslı derinlikölçer ile ölçülür mü?

Düşük ve yüksek frekans verileri arasında ve ekranda görünen fark çamur kalınlığının ölçülebileceğine dair bir izlenim vermektedir. Gerçekte oluşan bu fark, büyük bir çoğunlukla ve genelleme ile, düşük frekans sinyallerinin yansımasının düşük frekans verisi üzerine binmesi lie oluşan bir yansımadır ve gerçekte çamur kalınlığı değildir. Düşük frekans zaman zaman çamura bir miktar penetre olsa da bunun ne derece güvenilir olacağı hakkında hemen hemen hiç bir üretici firma bir garanti vermez ve bu kullanımı amacı dışında kullanım olarak görürler ve riski tamamen size bırakırlar. Ölçmeci diliyle, cetvel ile arazi ölçmeye eşdeğer bir durumdur. Sayısal derinlikler arası farklar bazıları tarafından çamur kalınlığı olarak değerlendirilse de bu doğru değildir. Bu farkın tam olarak ne olduğu meçhuldür. Düşük frekansın çözünürlüğü dolayısıyla hassasiyetinden kaynaklı veya farklı penetrasyonlar gösteren farklı frekanslar arası fark da olabilir.

Sediment kalınlığının ve diğer tabakaların ölçülmesi için geliştirilmiş Subbottom Profiler (sediment sonarı) veya benzeri jeofizik cihazlar kullanılır. Bunlar da katmanlar analog olarak görüntülenir ve sayısallaştırılırlar. Dijital olarak veya matematiksel algoritmalar ile bu verilerin doğru ve her koşula uygun olarak çözümlenmesi neredeyse imkânsızdır.

Sesin sudaki hızı nasıl tespit edilir?

Sesin sudaki hızını direkt olarak ölçen cihazlar vardır. Ancak bu tip cihazların mevcut olmaması durumunda, iskandil ile bilinen bir derinlik ölçülür. Bu noktada elde edilen derinlik miktarı mevcut sistemdeki derinlik ile karşılaştırılır. İki veri arasında fark kalmayana kadar sesin sudaki hızı azaltılır veya yükseltilir. Ses hızı batimetrik ölçmelerde en çok hata yaptıran en önemli parametredir ve mutlaka ölçülmelidir.