Ohmex SM Vista/XP Komple bir batimetrik ölçme ve değerlendirme yazılımı

SonarVista/XP veri işleme yazılımı

Program, singlebeam sistemi için gerekli olan temel tüm özellikleri içerir. SonarMite yazılımı ile eş zamanlı olarak derlenen derinlik ve GPS verileri ile senkronize olarak tüm hatlar boyunca incelenip, kalite kontrolunden geçirilip işlenmiş koordinat dosyası olarak dışarı atmaya yarayan ve amaca uygun olarak dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir. Program, singlebeam endüstrisi standardı yazılımların kaliteli veri işlemek için tüm özelliklerini içerir.  Program verilerin kalite kontrolünden geçirilmesine, profillerin incelenmesine ve bozuk verilerin ayıklanmasına olanak sağlar. Aynı zamanda, GPS verileri de bu programda belirli kalit kontrolunden geçirilerek derinlikler ile senkronize edilebilir ve  derinlikler XYZ koordinat çıktısı olarak dışarı atılabilir. Dışarı atılan hassas derinlik değerleri yaygın olarak kullanılan harita çizim programları ile beraber harita yapımında kullanılırlar.
sonar_vista.png

Sonar XP/Vista/W7 veri işleme yazılımı burüşürü

Sonar XP/Vista/W7 veri işleme yazılımı yardım dosyası


SonarMite Acqusition ve Navigasyon

Sonar Mite Veri Toplama Yazılımı, derinlik ve GPS verilerinin eş zamanlı olarak alınmasına yarayan aynı zanamanda navigasyon için gerekli olan seyir güzergahlarının da takip edilebildiği bir yazılım olup, hem el bilgisayarlarında hem de masaüstü bilgisayarlar da çalışır. Hemen hemen bütün GPS alatlerinden konumsal verileri direk olarak hızlı ve sorunsuz alabilmekte ve kullanımı rahat olan bir programdır.

sonar_mite_program.png

SonarMiteCE/PC Acqusition Teknik Buroşür

SonarMiteCE/PC Acqusition Yardım Dosyası