Ohmex AIS TideMet Bütünleşik seyir güvenliği ve meteorolojik ölçme sistemleri

AIS İle Entegre Tide ve Meteorolojik Ölçüm Sistemi

AIS (Automatic Identification System) gemilerin birbirlerinin konumlarını takip edebilmeleri için gelştirilmiş bir sistem olup, radardan sonra icat edilen en kayda değer seyir ve seyir güvenliği sistemdir. AIS GPS verilerinden elde edilen zaman ve konuma bağlı olarak çalışan bir teknolojinin ürünüdür. Gemilerin üzerine kurulan konumlandırma sistemleri ile konum ve zaman verilerini radyo dalgası ile yayar ve bu şekilde her bir gemi kendi konumunun yanısıra diğer gemileri de bir ekran üzerinde görür.

AtoN & Ais TideMet
Bu sistem ile entegre çalışan ve ilave bir uygulama olan Aid To Navigation  (AtoN) "navigasyona yardımcı" anlamına gelen ve gemilerden harici bir yere, şamandra, deniz feneri, kayalık gibi alanlar üzerine, hatta gemilere konan ve anlık olarak bazı önemli verileri (tide verisi, hava durumu gibi) yayınlayabilme özelliğine sahip bir sistemden oluşur. Bu yayınlar AIS sistemi olan her gemi tarafından algılanabilirler.

Tide verilerinin anlık olarak gözlemlenmesi için limanlarda veya seyir güzergahlarında gözlemlemeler yapılarak bir çok çalışmalar yapılmıştır ancak hiç biri AIS kadar başarılı olamamıştır. Kullanılan ortak sistem aracılığı ile en yakında bulunan veri hiç bir ilave sistem ve maliyet gerektirmeden AIS sistemi bulunan tüm gemilere anlık olarak iletilmiş olmaktadır.

AIS AtoN belirlenmiş zaman aralıklarında AIS frekanslarından üç tip mesaj göndereren (tip 6, 8 ve 21)  bir elektronik cihazdır.

Mesaj 6 adreslenmiş-kodlanmış-mesaj olup, AtoN’un çalışmasına ait durum raporunu sistem belirli sistemlere iletirler. Mesaj 8 ise parametrelere ayrılmış verileri yayınlar için kullanılır. Bu sistemde tide ve meterolojik veriler bu tip frekanstan yayınlanırlar. Mesaj tipi 21 de ise güvenli seyir için gerekli olan yüzen veya sabit konumsal veriler yayınlanır ve tüm AIS sistemlerinde görüntülenirler.

AIS Yazılımı

Şu anda yaınlanan TideMet verisinin okunabilmesi için AIS yazılımlarının bunu desteklemesi gerekmektedir. Ancak giderek artan talep ve teknolojiye olan yatkınlık nedeniyle yeni yazılımlar bu kodları otomatik olarak dekode edebilmekte ve yaygınlaştıkça da daha çok desteklenir hale gelmektedir. Çünkü bu sistemin kullanılmaması durumunda hartalar üzerinde verilen tide değerleri mevcut atmosferik koşullara bağlı olarak 1 metreye kadar rahatlıkla değişebilmektedir.

Bağımsız AtoN TideMet istasyonu

AtoN aleti, belirli bir standard ekseninde denizcilik endüstrisi için L3 Communications şirketi tarafından geliştirildi. Sistem tam otomatik bir sistem olup, kurulup çalıştırıldıktan sonra ilave bir bakım gerektirmez. Sadece iletişim ayarlarının, bölgeye uygun olarak ayarlanması gerekmektedir. AtoN ünitesi IMO spesifikasyonlarında, IMO MSC.74(69) Annex 3, IEC 61993-2, and ITU.R M.1371-1 standardına uygun olarak üretilmektedir.

Tide (su seviyesi kotu) ve hava durumu ölçerler
Ohmex firması da bu sistemi kullanarak bu sistem ile entegre çalışan, tide (gel-git) ve meterorolojik ölçümler yapan AIS TideMet sisteminini geliştirdi.